Game Papa-s Burgeria

13 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cách Chơi Game Papa-s Burgeria

 Bạn đang đứng đầu trở lại nhà bếp để chạy Burger Shop mới Papa Louie! Khách hàng mới và khách hàng yêu thích cũ sẽ đến thăm Burgeria, và bạn sẽ có nhận đơn đặt hàng, bánh mì kẹp thịt nướng, toppings thêm, và phục vụ bánh mì cho các khách hàng chờ đợi.

Vào cuối mỗi ngày, hãy truy cập Shop Nâng cấp lên chi tiêu của bạn lời khuyên khó khăn giành được. Các mặt hàng hữu ích bao gồm một cửa kêu vang, giờ nướng, đèn nhiệt, và các đồ trang trí khác nhau để giúp cải thiện điểm số của bạn.

Tags:

Bình Luận