Game Quyết chiến Anime

473 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Quyết chiến Anime

Cách Chơi:

- Dùng phím WASD để di chuyển.

- Các phím U I O J K L để đánh.

Mục tiêu:

Đánh bại đối thủ.

Bình Luận