Võ Lâm Chi Mộng nhận code tân thủ đặc quyền Vuigame.

Game Rambo lùn 3

Xem thêm ››

Cách chơi game Rambo lùn 3

- Dùng WASD di chuyển.

- Dùng chuột để bắn.

- Phím Q,E ném lựu đạn.

- Phím 1-3 chuyển đổi vũ khí.

173 lượt đánh giá
175 lượt yêu thích
Game Rambo lùn 3 4 173 ratings. 58 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • tiepgangnam

  sao no k doi Q,..E thành 1...2 nhi? nhu z cho de..thang lam game ngu v l....

  2014-07-21 19:49:15

 • 12061996

  :> :-* :x :-/ =(( :-O ~X( :(( >:).

  2014-07-19 11:00:51

 • levanhung78910

  :(( :(( :(( :(( :(( ;;) ;;) ;;) >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< :D :> :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2014-07-16 10:22:07

 • congiothanphong

  >:) :(( ;;) >:D< :P :-* =(( :-O ~X( :> ~X( :> ~X( >:) >:D< >:D< >:D< :-* :> :> :-/ :D >:D.

  2014-07-15 09:57:39

 • nghiapro620

  :-* :-* :-* :-O >:D< >:) :D :-* cai loz.

  2014-07-14 18:15:05

 • khongbaochua2014

  :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-07-11 08:44:50

 • nguyenminhchau973

  >:).

  2014-07-09 21:46:09

 • hoangtu_codon_ak

  :-* :-* =(( =(( =(( ~X( ~X( :-O :-* :(( :(( >:) >:) >:D< :-/ ~X( :> :> ~X( =(( >:P :x >:D< >:D< ;;).

  2014-07-09 11:04:50

 • giangbn03

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2014-07-07 16:01:19

 • fb.lahoai79

  hay vl >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =((lam tan nat log em

  2014-07-01 16:19:36

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác
TOP