Trang chủ Game Bắn súng Game Rambo Game Rambo tử thủ

Game Rambo tử thủ

Xem thêm ››

Cách chơi game Rambo tử thủ

Sử dụng  để ngắm và bắn.

Sử dụng các phím       để thay đổi các loại vũ khí.

8 lượt đánh giá
13 lượt yêu thích
Game Rambo tử thủ 4 8 ratings. 3 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • nhokhuydiet2012

  >:) :(( ;;) ~X( :D< ;;) :(( :> :> ~X( =(( :-* >:P ;;) :(( :> >:D< >:D< ;;) ;;) >:P :-/ :-O.

  2014-08-06 15:51:28

 • gathan_01

  :> ~X( :-O =:> ~X( :-O =(( :-* >:P :x :D :D< ;;) :(( >:)(( :-* >:P :x :D :D< ;;) :(( >::> ~X( :-O =(( :-* >:P :x :D :D< ;;) :(( >:)):> ~X( :-O =(( :-* >:P :x :D :D< ;;) :(( >:):> ~X( :-O =(( :-* >:P :x :D :D< ;;) :(( >:):> ~:> ~X( :-O =(( :-* >::> ~X( :-O =(( :-* >:P :x :D :D< ;;) :(( >:P :x :D :D< ;;) :(( >:)X( :-O =(( :-* >:P :x:> ~X( :-O =(( :-* >:P :x :D :D< ;;) :(( >:) :D :D< ;;) :> ~X( :-O =(( :-* >:P :x :D :D< ;;) :(( >:):(( >:).

  2014-07-15 10:07:37

 • changkho8a2

  hay >:) :(( ;;) >:D< :P :-* =(( :-O ~X(

  2013-12-16 19:28:15

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác