Game Ruộng Dưa Vui Vẻ

11 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Bạn hãy thử xuống ruộng trồng dưa xem sao, công việc cũng khá vị đấy bạn !

Cách Chơi Game Ruộng Dưa Vui Vẻ

- Dùng chuột để thực hiện các thao tác trồng và thu hoạch.

Mục tiêu:

Thực hiện đầy đủ các bước để trồng dưa như xới đất, gieo mầm, phân bón ... để cuối cùng thu hoạch trong thời gian qui định.

Tags:

Bình Luận