Game Shin phân loại rác

96 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cùng cậu bé tham gia phân loại rác trong gia đình để tái chế chúng, giữ gìn môi trường bạn nhé.

Đây là một trò chơi game flash về thể loại vừa chơi vửa học phù hợp dành cho các em thiếu nhi của vuigame.vn.Game "Shin phân loại rác là trò chơi game flash về thể loại game chơi mà học  của vuigame.vn.Là một trong những game hay trong mục game thiếu nhi chơi mà học trên vuigame.vn

Cách Chơi Game Shin phân loại rác

- Dùng chuột chơi game.

- Nhanh tay kéo các loại gác trên thanh chuyền vào đúng thùng rác qui định.

Bình Luận