Game Siêu nhân điện quang diệt cương thi

8 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Siêu nhân điện quang diệt cương thi

Cách Chơi:

- Phím mũi tên để di chuyển, nhảy lên.

- Phím Z để đánh. Phím X để chưởng.

Hãy nhanh tay cùng siêu nhân điện tiêu diệt bọn cương thi hung hăng.

Bình Luận