Võ Lâm Chi Mộng nhận code tân thủ đặc quyền Vuigame.

Game Sudoku

Xem thêm ››

Cách chơi game Sudoku

- Dùng chuột để chơi game.
- Sudoku bao gồm một hình vuông kích thước 9x9, chia thành 3 cụm ô vuông nhỏ hơn. Vì vậy, toàn bộ khu vực chơi có 81 ô vuông. Các hình vuông có chữ số từ 1 đến 9.
Mục tiêu:
Điền vào các ô vuông với các chữ số từ 1 đến 9 để tất cả các chữ số sẽ chỉ xuất hiện 1 lần trong mỗi dòng, mỗi cột và mỗi cụm vuông nhỏ 3x3.

25 lượt đánh giá
26 lượt yêu thích
Game Sudoku 1 25 ratings. 15 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • lovely31222

  :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((.

  2013-07-08 22:14:59

 • phamliensatan

  chậm quá. chán.

  2012-12-20 17:29:42

 • laoham102

  :x :x :Dhay.

  2012-11-28 14:05:11

 • teenboybayby

  :D :x :x :x :x :x :x.

  2012-10-31 03:39:05

 • khoanhhoa

  ;;) >:P chẳng hay gì.

  2012-10-22 11:10:02

 • hnac.dk

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2012-10-21 09:10:41

 • anhgack

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< ;;) ;;) ;;) ;;) >:) >:) >:) >:) >:).

  2012-10-21 02:10:28

 • lamngo_94

  vtc :D :D :D :D :D :D :D.

  2012-10-19 03:10:53

 • trando_tk21

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((.

  2012-10-19 10:10:36

 • silvernams

  :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :D :D :D :D :D :x :x

  2012-10-16 11:10:47

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác
TOP Mộng Càn Khôn