Game Tam Quốc Chí

75 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Tam Quốc Chí

Cách Chơi:

Player 1 : | Các phím WASD để di chuyển . Phím J tấn công, phím K nhảy.

Kỹ năng : J+K ; S+W+J; S+K; W/S+J ném địch.

Player 2 : | Các phím mũi tên di chuyển; Phím 1 tấn công và phím 2 nhảy.

Kỹ năng : Phím 1+2 để ném địch 

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Làm sống lại hào khí Tam Quốc Diễn Nghĩa bằng cách vào vai ngũ hổ tướng: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu chiến đấu với muôn vạn hùng binh của Tào Tháo.  Tam Quốc Chígame hành động nhập vai cực đĩnh trong thế giới game flash vui của vuigame.vn.

Bình Luận