Game Tank nhào lộn

8 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Game Tank nhào lộn

Xe tăng nhỏ đã bị rơi vào một mê cung. Xe tăng nhỏ đang cần bạn giúp giải thoát ra khỏi các căn phòng trong mê cung này. Bạn hãy điểu khiển xe tăng thật khéo léo.Một trong những game flash trốn thoát hấp dẫn trên vuigame

Cách Chơi Game Tank nhào lộn

Dùng  để di chuyển

Tags:

Bình Luận