Game Thi tài giải đố

488 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Trò chơi game flash "Thi tài giải đố" là một trò chơi rất hay để bạn vận dụng kiền thức của mình để giải đáp các câu hỏi bằng tiếng Anh. Vừa chơi vừa học, vừa học vừa chơi, game nằm trong mục game trí tuệ của vuigame.vn. Một game hay thể loại game trí tuệ thử trí nhớ hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua !

Cách Chơi Game Thi tài giải đố

- Dùng chuột để chọn.

- Hãy vận dụng kiến thức của bạn để giải đáp các câu hỏi theo yêu cầu.

Bình Luận