Game Thoát khỏi căn phòng 3

26 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Thoát khỏi căn phòng 3

Cách Chơi:

Dùng chuột trái để chơi.

Tìm các đồ vật cần thiết, tìm cách sử dụng chúng và giải mật mã để lấy được chìa khóa mở cửa căn phòng.

Bình Luận