Game Tiểu đội diệt zombie

56 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Tiểu đội diệt zombie

Cách Chơi:

- + Dùng để thao tác. Nhấn giữ S rồi dùng chuột để thay đổi khu vực.

- Bạn tiêu diệt, ngăn chặn bọn zombie bằng các tay sùng anh hùng, bạn có thể nâng cấp các kỹ năng.

Bình Luận