Game Tìm Điểm Khác Nhau 4

245 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Tìm Điểm Khác Nhau 4

Cách Chơi:

- Dùng chuột để click tìm những điểm khác nhau trên từng bức tranh.

- Mỗi điểm bạn tìm đúng sẽ được ""đóng dấu"" xanh và từng level sẽ có khoảng thời gian nhất định, nhưng mỗi lần bạn click sai điểm sẽ bị trừ một chút đấy. Hãy chú ý nhé!

Bình Luận