Game Tìm lại phi thuyền

4 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Game Tìm lại phi thuyền

Một phi thuyền của người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất, việc này thu hút sự chú ý của một nhóm trong khu vực được gọi là "Area 51" và họ đã tới và đưa phi thuyền đi. Người ngoài hành tinh kia quyết định tìm lại phi thuyền của mình để còn có thể quay về...Một game nhập vai đi cảnh ly kì hấp dẫn trên vuigame

Cách Chơi Game Tìm lại phi thuyền

Sử dụng  để di chuyển,  để bắn,  để nhảy.

Tags:

Bình Luận