Game Toán học phép thuật

2 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cách chơi

- WASD để di chuyển.

T để chọn. Space để bắt đầu.

- Phím K sử dụng như nút A. Phím J sử dụng như nút B.

- Nếu chơi 2 người bạn nhấn vào setup để thiết lập phím cho người chơi 2.

Bình Luận