Game Trạm xăng tự động

5 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Game Trạm xăng tự động

Hãy nối những đoạn ống rời rạc thành 1 đường ống hoàn chỉnh từ cây xăng tới xe của khách hàng.Một tron những trò được mọi người ưa thích trong mục game trí tuệ trên trang web flash game hàng đầu hiện nay vuigame.vn

Cách Chơi Game Trạm xăng tự động

- Sử dụng chuột để chơi game.

- Hãy nối những đoạn ống rời rạc thành 1 đường ống hoàn chỉnh từ cây xăng tới xe của khách hàng.

Bình Luận