Game TRỒNG NỤ TRỒNG HOA

21 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Mô tả:Dọn dẹp những luống hoa lỡ phun thuốc tăng phọt Trung Quốc. Tương tự game Lines nhưng có cơ chế chơi 3D. 

Cách Chơi Game TRỒNG NỤ TRỒNG HOA

Tags:

Bình Luận