Game Trường học đại chiến

38 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Game Trường học đại chiến

Bạn sẽ phải lãnh đạo tổ học sinh chống lại bọn học sinh cá biệt thành lập băng nhóm chuyên đi đánh các bạn khác.Là một trong những game được chơi nhiều trong mục hành động trên trang vuigame.vn

Cách Chơi Game Trường học đại chiến

dùng chuột để chơi.

Bạn sẽ phải lãnh đạo tổ học sinh chống lại bọn học sinh cá biệt thành lập băng nhóm chuyên đi đánh các bạn khác.

Tags:

Bình Luận