Trang chủ Game Giải Trí Game Khéo Léo Game Trượt ván địa hình 2

Game Trượt ván địa hình 2

Xem thêm ››

Cách chơi game Trượt ván địa hình 2

dùng phím mũi tên để điều khiển.

Space, X C để thực hiện các động tác kỹ thuật.

Hãy thực hiện các pha trượt ván kỹ thuật làm say đắm lòng người.

33 lượt đánh giá
8 lượt yêu thích
Game Trượt ván địa hình 2 4 33 ratings. 30 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • phuocbang_cute

  game quá giở :).

  2014-09-04 10:02:18

 • toan01696214031

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):).

  2013-02-26 20:18:27

 • nhokduyprokute

  game hay wa.

  2013-02-26 19:14:18

 • dangbuihuunghia

  8555 >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:).

  2013-02-26 18:56:53

 • dathuynhthanh

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( ;;).

  2013-02-26 11:03:47

 • zequadi

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:D< <):) :x :-O :> ~X( :-O =(( :-* :x :x :x :x :x :x :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):).

  2013-02-26 06:17:29

 • kunmisitran

  :D :D :D :D.

  2013-02-25 20:06:12

 • moonlovebi_kute

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :.

  2013-02-25 20:05:50

 • ngoctrang_ngocphuong

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2013-02-25 19:21:38

 • cuongpro_vip7

  gffgn ffgbnnhgfnfgfn

  2013-02-25 14:58:51

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác