Game Vua bắn tỉa

Xem thêm ››

521 lượt đánh giá
142 lượt yêu thích
Game Vua bắn tỉa 4 521 ratings. 77 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • ngobichngoc2012

  hoi duoc :D.

  2014-09-22 21:41:21

 • tnheo03

  :(( :(( ;;) :-/eo choi duoc cai con cac gi het :x :x >:P :-* :-* =(( =(( =(( =(( =(( =(( =((.

  2014-10-06 09:25:50

 • phamhoangducphat002

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x.

  2014-10-04 20:27:31

 • lylamhung201

  déo choi duọc.

  2014-10-02 20:04:29

 • namnt023

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(.

  2014-07-23 23:27:04

 • laumihung3b

  kgkkfghiguhïughfgjfghjihgkhjgf.

  2014-06-23 15:20:29

 • vaimanhcong

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) :(( >:) >:) >:) >:).

  2014-06-08 11:59:02

 • duc_in02

  game nhu lon.

  2014-06-07 15:34:43

 • trungtroll00

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x.

  2014-05-29 11:59:01

 • boyga36910

  :x :x :x :x :x :x :x :x. >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D

  2014-05-25 10:05:13

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác