Game Vua song đấu

239 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Vua song đấu

Cách Chơi:

Game dành cho 2 người chơi thi đấu võ thuật. Bạn chọn đấu sĩ của mình để thi đấu với nhau. Bạn sử dụng các phím kết hợp với nhau để chơi tuyệt chiêu.

- Nhấn 1 để chọn người chơi 1. Nhấn 2 để chọn người chơi 2.

+ Người chơi 1:

Phím WASD để di chuyển.

Phím J để đánh. Phím K để đá. Phím L để phòng thủ.

+ Người chơi 2:

Phím mũi tên để di chuyển.

  Phím 4 để đánh. Phím để đá. Phím 6 để phòng thủ.

Bình Luận