Game Warface

Xem thêm ››

Cách chơi game Warface

 • Thể loại

  : Bắn Máy Bay

10 lượt đánh giá
5 lượt yêu thích
Game Warface 4.5 10 ratings. 10 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • johnnyhackland

  Đầu tiên, các bạn vào nhà vệ sinh, lấy súng ra bắn cái thằng đang đi vệ sinh rồi lấy cái áo khoác của nó. Vào buồng vệ sinh rồi bấm mò vào mấy cái ô gạch tường, có một ô có hai cái máy trong đó, lấy 2 cái máy đó. Rồi ra ngoài, vô cái phòng bếp. Đợi thằng đó nó quay mặt xuống thì lấy miếng thịt. Xong ra ngoài, qua bên phải, rút súng bắn thằng đó. (continue).

  2014-04-25 18:24:36

 • tranmapu147

  ko hay >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P.

  2014-01-20 17:33:29

 • ckjuzk0977

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:).

  2013-12-29 18:51:36

 • doremonchipchip

  <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) <):) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2013-01-26 11:52:52

 • nha39505875

  do ec >:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>.

  2013-01-24 12:35:13

 • volamnchieu7

  de thui cac ban ak.

  2012-10-10 08:10:40

 • xuka132004

  >:P >:P <):) ;;) :(( >:) :> ~X( :D :D :-O :-O.

  2012-10-10 06:10:42

 • trang5ckiet

  ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(.

  2012-10-08 11:10:22

 • nhokkeodau_crazy

  hk hjeu gj hjt.

  2012-10-07 12:10:44

 • chopchop8585

  Kho wa :-O

  2012-10-06 09:10:12

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác