Game Xây Dựng Thành Phố

172 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cách Chơi Game Xây Dựng Thành Phố

- Dùng chuột để chơi game.

- Mua đất để xây dựng các công trình điện và nước.

- Mua đất xây nhà, mua nội thất, sau đó cho thuê và tăng thu nhập.

- Hoàn thành mức thu nhập qui định ở các vòng trong thời gian qui định.

Bình Luận