Game Xếp gạch kiểu cổ điển

17 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

nội dụng: cùng xếp các mô hình thật ngay ngắn nhé

Cách Chơi Game Xếp gạch kiểu cổ điển

cách chơi: dùng các phím" lên, xuống, trái, phải" để thao tác

mục tiếu: xếp ngay ngắn thì càng nhiều điểm nhá

Bình Luận