Game Zombie nổi loạn

21 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Game Zombie nổi loạn

Đội quân Zombie rất đông đang tấn công hàng rào chắn bảo vệ thành phố. Hãy hành động ngay để ngăn chặn đội quân nguy hiểm chết người này..Là một trong những Flash game hành động truy bắt diệt zombie hấp dẫn trên vuigame

Cách Chơi Game Zombie nổi loạn

Sử dụng  di chuyển và bắn.

Bình Luận