1 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Zombie

Cách Chơi:

Di chuyển bằng các phím phương hướng

Bắn bằng phím khoảng trắng

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Hãy bắn đủ số lượng zombie nào!

Tags:

Bình Luận