1 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Hãy bắn đủ số lượng zombie nào!

Cách Chơi Game Zombie

Di chuyển bằng các phím phương hướng

Bắn bằng phím khoảng trắng

Tags:

Game Hay Cùng Thể Loại

Bình Luận