Game Zombie

Xem thêm ››

Cách chơi game Zombie

Di chuyển bằng các phím phương hướng

Bắn bằng phím khoảng trắng

  • Thể loại

    : Bắn Pháo

  • Thông tin game Zombie

    Hãy bắn đủ số lượng zombie nào!

1 lượt đánh giá
0 lượt yêu thích
Game Zombie 1 1 ratings. 1 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe