CÁC GÓI QUÀ TẶNG

Mộng Càn Khôn

Điều Kiện nhận code game: 1. Vào Vuigame chơi MỘNG CÀN KHÔN 2. Nhấn vào biểu tượng đăng nhập 7 ngày, tại giao diện Thưởng đăng nhập, chọn menu Hãy nhận và nhập Code vào ô phía dưới để nhận code. NHẬN CODE

Phàm Nhân Tu Tiên

Điều Kiện nhận code game: 1. Tạo nhân vật trong game Phàm Nhân Tu Tiên trên Vuigame 2. Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 code 3. Code chỉ áp dụng cho các máy chủ trên Vuigame NHẬN CODE

Vũ Đế

Điều Kiện nhận code game: 1. Nhân vật game Vũ Đế tạo trên Vuigame 2. Nhân vật đạt cấp 15 3. Code chỉ áp dụng cho các máy chủ trên Vuigame NHẬN CODE

2U

Điều Kiện nhận code game: 1. Vào Vuigame chơi 2U 2. Tạo nhân vật trên các server 2U tại Vuigame 3. Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 code game 2U NHẬN CODE

Hùng Bá Thiên Hạ

Điều Kiện nhận code game: 1. Vào Vuigame chơi HÙNG BÁ THIÊN HẠ 2. Chọn server đã chơi, nhấp nhận ngay 3. Copy hàng code vào game đổi code 4. Nhấp hoạt động, vào TÚI QUÀ, chọn TÚI QUÀ VUI VẺ, dán code vào. NHẬN CODE

Thần Khúc

Điều Kiện nhận code game: 1. Nhân vật đạt cấp 5 NHẬN CODE